معنی و ترجمه کلمه فشارنگارى به انگلیسی فشارنگارى یعنی چه

فشارنگارى

kymography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها