معنی و ترجمه کلمه identification number به فارسی identification number یعنی چه

identification number


علوم مهندسى : حرف مشخصه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها