معنی و ترجمه کلمه infiltrometer به فارسی infiltrometer یعنی چه

infiltrometer


عمران : نفوذسنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها