معنی و ترجمه کلمه فصاد به انگلیسی فصاد یعنی چه

فصاد

bloodletter
cupper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها