معنی و ترجمه کلمه فضولى کردن به انگلیسی فضولى کردن یعنی چه

فضولى کردن

blab
interlope
intermeddle
kibitz
meddle
mell
presume
rubberneck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها