معنی و ترجمه کلمه فعال کردن به انگلیسی فعال کردن یعنی چه

فعال کردن

activate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها