معنی و ترجمه کلمه فلزى از جنس کروم به انگلیسی فلزى از جنس کروم یعنی چه

فلزى از جنس کروم

tungsten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها