معنی و ترجمه کلمه توفان تندرى به انگلیسی توفان تندرى یعنی چه

توفان تندرى

thunderstorm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها