معنی و ترجمه کلمه تبدیل به ساختمان کردن به انگلیسی تبدیل به ساختمان کردن یعنی چه

تبدیل به ساختمان کردن

structuralize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها