معنی و ترجمه کلمه فلور به انگلیسی فلور یعنی چه

فلور

Fluorine

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها