معنی و ترجمه کلمه cruet-stand به فارسی cruet-stand یعنی چه

cruet-stand


جاى تنگ وشيشه ،پايه تنگ هاوشيشه هاکه درسفره ميگذارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها