معنی و ترجمه کلمه فلورئورسان به انگلیسی فلورئورسان یعنی چه

فلورئورسان

fluorescent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها