معنی و ترجمه کلمه فن مکانیک هواپیمایى به انگلیسی فن مکانیک هواپیمایى یعنی چه

فن مکانیک هواپیمایى

aeromechanics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها