معنی و ترجمه کلمه فکرى به انگلیسی فکرى یعنی چه

فکرى

braininess
cerebral
intellectual
mental
notion
notional
reflectional
reflective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها