معنی و ترجمه کلمه فراز به انگلیسی فراز یعنی چه

فراز

accolade
altitude
ascendancy
ascendency
ascent
high
loft
phrase

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها