معنی و ترجمه کلمه گنبد به انگلیسی گنبد یعنی چه

گنبد

calotte
cupola
dome
stupa
thole
vault

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها