معنی و ترجمه کلمه گوشه به انگلیسی گوشه یعنی چه

گوشه

angle
cantle
corner
jest
lobe
nook
quip
quoin
recess

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها