معنی و ترجمه کلمه blinding به فارسی blinding یعنی چه

blinding


خرده سنگپاشى ،پر کردن چشمه ها،کور کردن( در چاهها)،کورکننده ،صافکارى
عمران : صيقل کارى ساختمان
معمارى : کور کردن
علوم نظامى : کور کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها