معنی و ترجمه کلمه drink به فارسی drink یعنی چه

drink


اشاميدن ،نوشانيدن ،اشاميدنى ،نوشابه ،مشروب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها