معنی و ترجمه کلمه division boards به فارسی division boards یعنی چه

division boards


ورزش : قسمت مسير گوى بولينگ که تخته هاى سفيد و سياه بهم وصل مى شوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها