معنی و ترجمه کلمه dung به فارسی dung یعنی چه

dung


مدفوع حيوانات( مثل گاو واسب)،پشکل ،کود دادن ،سرگين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها