معنی و ترجمه کلمه dung به فارسی dung یعنی چه

dung


مدفوع حيوانات( مثل گاو واسب)،پشکل ،کود دادن ،سرگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها