معنی و ترجمه کلمه cross loading به فارسی cross loading یعنی چه

cross loading


سر شکن کردن بارها،تقسيم بارهاى هواپيما
علوم نظامى : مخلوط کردن بارها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها