معنی و ترجمه کلمه damage به فارسی damage یعنی چه

damage


اسيب ديدن ،ضرر زدن ،خسارت ديدن اسيب ،ضرر،گزند،غرامت ،معيوب کردن ،خسارت زدن ،زيان زدن ،اسيب
علوم مهندسى : خسارت
معمارى : اسيب
قانون ـ فقه : ضرر
روانشناسى : اسيب
بازرگانى : اسيب ،تاوان
علوم نظامى : ضايعات رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها