معنی و ترجمه کلمه disgustedly به فارسی disgustedly یعنی چه

disgustedly


ازروى بيزارى ،باتنفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها