معنی و ترجمه کلمه فساد و تحلیل میکرب به انگلیسی فساد و تحلیل میکرب یعنی چه

فساد و تحلیل میکرب

bacteriolysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها