معنی و ترجمه کلمه vapidity به فارسی vapidity یعنی چه

vapidity


بيمزگى ،خنکى ،بيروحى ،بيحسى ،پوچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها