معنی و ترجمه کلمه lagomorphic به فارسی lagomorphic یعنی چه

lagomorphic


)lagomorphous(وابسته به پستانداران جونده دو رديف دندانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها