معنی و ترجمه کلمه law به فارسی law یعنی چه

law


علم حقوق ،شريعت ،داتا،بربست ،حق ،حقوق ،قاعده ،قانون مدنى ،تعقيب قانونى کردن
علوم مهندسى : قانون
قانون ـ فقه : قانون ،عدالت
روانشناسى : قانون
نجوم : قانون
بازرگانى : قانون


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها