معنی و ترجمه کلمه demo به فارسی demo یعنی چه

demo


کامپيوتر : نمونه نمايشى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها