معنی و ترجمه کلمه acrimony به فارسی acrimony یعنی چه

acrimony


تندى ،شدت ،رنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها