معنی و ترجمه کلمه loathe به فارسی loathe یعنی چه

loathe


نفرت داشتن از،بيزار بودن ،بد دانستن ،منزجر بودن ،بيزار کردن ،سبب بيزارى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها