معنی و ترجمه کلمه grinding machine به فارسی grinding machine یعنی چه

grinding machine


علوم مهندسى : دستگاه سنگ سمباده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها