معنی و ترجمه کلمه mum به فارسی mum یعنی چه

mum


مادر،خاموشى ،سکوت ،شخص خاموش ،ساکت بودن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها