معنی و ترجمه کلمه slack به فارسی slack یعنی چه

slack


قوزک اول ماشه ،توقف در حرکت ،گير در حرکت ،لقى ،قطع ،انقطاع ،دامن اويخته وشل لباس يا هر چيز اويخته وشل ،(درجمع )شلوار کار کرباسى ،سکون ،کسادى ،شلى ،پشت گوش فراخ ،فراموشکار،کند،بطى ،سست کردن ،شل کردن ،فرونشاندن ،کساد کردن ،گشاد،شل ،ضعيف
علوم مهند سى : جاى افتاده يا شل
علوم نظامى : شل کردن طناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها