معنی و ترجمه کلمه talent به فارسی talent یعنی چه

talent


)talented(استعداد،نعمت خدا داده ،درون داشت
روانشناسى : قريحه
بازرگانى : ذوق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها