معنی و ترجمه کلمه undercut به فارسی undercut یعنی چه

undercut


ضربه قوسدار با چرخش بعقب( پينگ پنگ)،ببهاى کمترى( از ديگران )فروختن ،ببرش زيرين ،از زير بريدن
ورزش : ضربه قوسدار با چرخش بعقب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها