معنی و ترجمه کلمه undercutting of commutator به فارسی undercutting of commutator یعنی چه

undercutting of commutator


الکترونيک : تراشيدن جابه جاگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها