معنی و ترجمه کلمه pertianing به فارسی pertianing یعنی چه

pertianing


وابسته ،راجع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها