معنی و ترجمه کلمه آدم دزدیدن به انگلیسی آدم دزدیدن یعنی چه

آدم دزدیدن

abduct

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها