معنی و ترجمه کلمه man به فارسی man یعنی چه

man


بازيگر تيم ،گماردن نفرات ،پر کردن محل ،قرار دادن سرنشين ،انسان ،شخص ،بر،نوکر،مستخدم ،اداره کردن ،گرداندن( امور)،شوهر،مهره شطرنج ،مردى
ورزش : مهره شطرنج
علوم نظامى : خدمه گماردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها