معنی و ترجمه کلمه از آن پس به انگلیسی از آن پس یعنی چه

از آن پس

thenceforth
thenceforward
thereafter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها