معنی و ترجمه کلمه embodiment به فارسی embodiment یعنی چه

embodiment


تجسم ،در بردارى ،تضمين ،درج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها