معنی و ترجمه کلمه بازى شافل بورد به انگلیسی بازى شافل بورد یعنی چه

بازى شافل بورد

shuffleboard


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها