معنی و ترجمه کلمه وابسته به خلیفه به انگلیسی وابسته به خلیفه یعنی چه

وابسته به خلیفه

vicarial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها