معنی و ترجمه کلمه داراى گل هاى شبیه به هم و متجانس به انگلیسی داراى گل هاى شبیه به هم و متجانس یعنی چه

داراى گل هاى شبیه به هم و متجانس

homogamic
homogamous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها