معنی و ترجمه کلمه فتیله فندک به انگلیسی فتیله فندک یعنی چه

فتیله فندک

tinder
tindery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها