معنی و ترجمه کلمه supemundane به فارسی supemundane یعنی چه

supemundane


بالاتراز چيزهاى وابسته به اين جهان ،فوق مراتب دنيوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها