معنی و ترجمه کلمه فرازى به انگلیسی فرازى یعنی چه

فرازى

ascending

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها