معنی و ترجمه کلمه فراگذرى به انگلیسی فراگذرى یعنی چه

فراگذرى

transience

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها