معنی و ترجمه کلمه فروشندگى به انگلیسی فروشندگى یعنی چه

فروشندگى

salesman ship
solicitorship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها